RSS

10 Resepi Rahsia Cinta


1. Kekuatan berfikir
Cinta bermula dari fikiran kita.Berfikir tentang pasangan ideal yang ingin kamu kenali akan membantukamu mengenali dia, ketika kamu akhirnya bertemu dengan orang yangtepat tersebut.

2. Kekuatan untuk menghormati
Kamu tidak mampu mencintaiseseorang atau apasaja kalau kamu tidak menghormati mereka. Orangpertama yang patut kamu hormati ialah dirimu sendiri. Untuk mulaimenghormati diri sendiri, kita patut bertanya pada diri sendiri “apayang aku hormati dalam diriku?”. Untuk mendapat perasaan hormat dariorang lain, bahkan dari orang yang kamu tidak suka, kita patut bertanyapada diri sendiri.”apa
yang aku hormati dalam diri mereka?”.

3. Kekuatan untuk memberi
Jika kamu mahu menerima cinta,kamu harus mampu memberikannya terlebih dahulu. Makin banyak cinta kamuberi, makin banyak yang akan kamu terima. Mencintai sama ertinya denganmemberi cinta tulus pada dirimu sendiri. Belajarlah untuk melakukanberbagai macam kebaikan. Formula rahsia untuk meciptakan hubungan yangceria,penuh cinta,dan abadi adalah dengan selalu berfikir “Apa yangdapat aku beri?”dan bukan Apa yang akan aku dapat?”.

 
4. Kekuatan persahabatan
Untuk mencari cinta sejati,kamu mesti mencari sahabat sejati
terlebih dahulu. Cinta bukan bererti mata kalian saling
berpandangan, tapi lebih bererti bersama – sama melihat ke satu tujuan.Untuk mencintai seseorang seutuhnya, kamu harus mencintaikeperibadiannya, bukan fizikalnya.
Persahabatan adalah tanah dimana benih cinta dapat tumbuh. Jika kamuingin membawa cinta ke suatu hubungan, kamu harus menciptakanpersahabatan terlebih dahulu.

5. Kekuatan dari sentuhan
Sentuhan adalah salah satu ekspresi cinta yang paling kuat,
menghancurkan dinding pemisah dan menyatukan suatu hubungan. Sentuhanmembuat kita lebih dapat merasakan getaran cinta yang sebenarnya.Tetapiagama Islam melarang kita bersentuh-sentuhan tatkala bercinta, kekuatanini difokuskan kepada suami isteri..

6. Kekuatan untuk melepaskan
“Jika kamu mencintai seseorang,bebaskanlah dia. Jika dia kembali kepadamu,maka dia adalah milikmu.Jika tidak, maka dia tidak akan pernah jadi milikmu”. Bahkan dalamhubungan percintaan, seseorang perlukan ruang untuk dirinya sendiri.Jika kita mahu belajar untuk mencintai, pertama kita harus belajaruntuk memaafkan dan melupakan masa lalu yang buruk serta kedukaan hatikita. Mencintai bererti melepaskan rasa takut, curiga, dan ego. “Hariini aku melepaskan semua rasa takutku, masa lalu tidak akan dapatmempengaruhiku- hari ini adalah lembaran baru bagi hidupku”.

7. Kekuatan dalam komunikasi
Ketika kita belajar untukberkomunikasi secara terbuka dan jujur, hidup lalu berubah. Mencintaiseseorang bererti berkomunikasi dengannya. Biarkan orang yang kamucintai tahu bahawa kamu mencintai dan menghargainya. Jangan pernahtakut untuk mengucapkan 3 kata magik : “Aku cinta kamu”. Jangan pernahmelewatkan kesempatan untuk
mengucapkan itu kepadanya. Selalu tinggalkan orang yang kamu cintaidengan kata – kata mesra, kerana ia mungkin boleh jadi hari terakhirkamu melihatnya. Contohnya, jika kamu akan mati tapi diberi kesempatanuntuk menelefon orang yang kamu cinta, siapa yang akan kamu telefon,apa yang akan kamu katakan…dan sekarang…kenapa kamu
menunggu?

8. Kekuatan dari komitmen
Jika kamu ingin mendapatkan cintayang berlimpah, kamu harus mampu menciptakan komitmen, dan komitmentersebut akan tercermin dalam fikiran dan tindakanmu. Komitmen adalahujian cinta yang sejati. Jika kamu ingin memiliki hubungan yang penuhcinta, kamu harus setia
dengan hubunganmu itu. Ketika kamu terikat komitmen pada seseorang,berhenti mencintainya bukan merupakan pilihan. Komitmenlah yangmembezakan antara hubungan yang mudah hancur, dengan hubungan yang kuat.

9. Kekuatan semangat.
Semangat, membakar cinta danmembiarkan cinta tetap hidup. Semangat yang terus berkobar, bukan hanyadatang dari daya tarik fizikal, tapi datang dari komitmen yang dalam,kemahuan, dan rasa saling tertarik. Semangat dapat diciptakan kembalidengan cara membayangkan saat indah di masa lalu dengannya. Spontan dankejutan dapat menciptakan semangat cinta. Pokok dari cinta dankegembiraan selalu sama yang harus kita lakukan adalah mengisi hari –hari kita dengan penuh semangat..

10. Kekuatan dari rasa percaya
Rasa percaya selalu menjadikomponen penting dalam suatu hubungan.Tanpa rasa percaya, seseorangbisa menjadi curiga, cemas, dan takutdan orang lain akan merasaterperangkap dan secara emosional menjaditertekan. Kamu tidak bolehmencintai seseorang secara utuh sehinggalah kamu mempercayainya secarautuh pula. Bersikaplah seakan – akan hubunganmu dengan orang yang kamucintai tidak akan berakhir. Salah satu cara untuk mengetahui apakahseseorang itu benar – benar untuk kamu, tanyakanlah pada dirimu sendiri“Apakah aku benar – benar mempercayainya sepenuh hati ?” jikajawapannya adalah “tidak”, maka kamu harus berfikir dengan mendalamsebelum kamu membuat komitmen yang lebih jauh dengannya.

ikhlas....

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komen:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...